transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Environment and Human Rights Links and Conflicts

Författare och institution:
Elisabeth Abiri (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för studiet av mänskliga rättigheter)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Sida
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
miljö, mänskliga rättigheter
Postens nummer:
109598
Posten skapad:
2010-01-21 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007