transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nya riktningar 2 (2007)

Upphovsman:
Einar Nielsen (Högskolan för scen och musik)
Publikationstyp:
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
KU projektet ”Nya riktningar 2” är en teaterföreställning där fokus riktas mot gränslandet mellan teater och musik. Föreställningen är dokumenterad på video från föreställningar på ”Blå stället” i Angered och Teater 2 på Högskolan för scen och musik. KU projektet kan ses som en fortsättning på ”Nya riktningar”, ett KU projekt som genomfördes 2001, och som med mer än 20 medverkande studerande, lärare och gästsolister kunde betecknas som förhållandevis storskaligt. Intresseområdet är fortsatt brytpunkten, gränslandet, mellan ord och musik. Fokus riktas dock i högre grad mot vardagens kroppsspråk och röstens betydelsebärande normalfunktioner i ett ständigt changerande spel mot tillfällets/oförutsägbarhetens stämningsförstärkande/estetiserande ifrågasättande av förväntningens väl positionerade vardagsmekanismer, här framfört i ett kammarspel med endast två medverkande. Förberedelserna har pågått i ett par år, och har bl.a. koncentrerat sig om de experimentella möjligheter, som kan utarbetas i mötet mellan skådespelare och musiker. Ett ”manus” för repetitionsarbetet är olika texttolkningar vinklade från motsättningsförhållande som seriös/trivial, passionerat/arrogant, humoristisk/anemisk etc. Föreställningen framföras på några av stadens experimentella scener. Av tidigare liknande projekt kan nämnas Présentation, medverkande Bengt Magnusson och Einar Nielsen. Instruktion, Suzanne Rangstedt, och visad vid föreställningar på Artisten och Göteborgs Stadsteater, 1997. ”Café Cage”, medverkande bl.a. Märtha Schéele, Suzanne Rangstedt, Olov Höjer, Bengt Magnusson, Einar Nielsen och slagverksstuderande. Instruktion, Suzanne Rangstedt, Artisten, 1998. ”Go West”, medverkande Suzanne Rangstedt, Bengt Magnusson, Einar Nielsen och Ensemble för ny musik. Instruktion, Suzanne Rangstedt och Einar Nielsen. Dirigent, Einar Nielsen. Artisten och NUMUS festivalen i Århus, 2001. ”Nya riktningar”, 2001, som sagt. ”Musicircus”, medverkande studerande, lärare och gästsolister. Instruktion, Einar Nielsen. Artisten, 2002. ”Tom Johnsons värld”, medverkande Ensemble för ny musik och studerande från Århus. Instruktör och dirigent, Einar Nielsen. Sirén festivalen, 2003. Medverkande i projektet: Suzanne Rangstedt och Einar Nielsen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
109508
Posten skapad:
2010-01-20 21:32
Posten ändrad:
2010-01-20 21:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007