transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenska elevers kunskaper i TIMSS Advanced 2008 och 1995

En djupanalys av hur eleverna i gymnsieskolan förstår centrala begrepp inom matematiken

Författare och institution:
Per Olof Bentley (Institutionen för pedagogik och didaktik)
ISBN:
978-91-85545-75-9
Antal sidor:
120
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Matematikkunskaper i gymnasieskolan
Postens nummer:
109495
Posten skapad:
2010-01-20 18:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007