transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaktion, tecken och theory of mind: Dags att omdefiniera begreppet språk?

Författare och institution:
Charlotta Saldert (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Logopednytt, ( 7 ) s. 6-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
109482
Posten skapad:
2010-01-20 18:15
Posten ändrad:
2010-02-12 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007