transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Makten över etymologin. Några fallstudier

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Humaniora - en akademisk fråga. Humanistdag-boken, ( 15 ) s. 209-218
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The paper gives examples of published incorrect etymologies of Swedish words.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
etymology
Postens nummer:
109463
Posten skapad:
2010-01-20 17:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007