transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bureaucracy, Politics, and Corruption

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen); Victor Lapuente (Statsvetenskapliga institutionen); Jan Teorell (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
109439
Posten skapad:
2010-01-20 16:49
Posten ändrad:
2010-02-23 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007