transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political Appointments in 18 Democracies, 1975-2007

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
109438
Posten skapad:
2010-01-20 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007