transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Styrning i Danmark och Sverige – de statliga budgetprocesserna 1976–2006

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Samhällsstyrning i förändring,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
109434
Posten skapad:
2010-01-20 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007