transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic evidence of phenotypic polymorphism in the aeolid nudibranch Flabellina verrucosa (M. Sars, 1829) (Opistobranchia: Nudibranchia).

Författare och institution:
K.R. Eriksson (Zoologiska institutionen); Arne Nygren (Zoologiska institutionen); Per Sundberg (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Organisms, Diversity and Evolution , 6 s. 71-76
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
109411
Posten skapad:
2010-01-20 16:24
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007