transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Djuren och människan. Om den moderna biologin och dess världbild

Redaktör(er):
Lars Johan Erkell (Zoologiska institutionen)
ISBN:
9144048882
Antal sidor:
280
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
109406
Posten skapad:
2010-01-20 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007