transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nominal Attribution in Semitic. Typology and Diachrony

Författare och institution:
Jan Retsö (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Journal of Semitic Studies. Supplement, 25 s. 1-33
ISSN:
0022-4480
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
109303
Posten skapad:
2010-01-20 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007