transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When does Heckman's two-step procedure for censored data work and when does it not?

Författare och institution:
Robert Jonsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Statistical Papers, 306
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
109291
Posten skapad:
2010-01-20 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007