transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toddlers' opportunities to learn mathematics

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
International Journal of Early Childhood, 40 ( 1 ) s. 81-95
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
toddlers, mathematics, pre-school
Postens nummer:
109261
Posten skapad:
2010-01-20 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007