transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Valensbeskrivning i svenska ordböcker — och några andra

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket); Maria Toporowska Gronostaj (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
LexicoNordica, 2009 ( 16 ) s. 181-196
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
valens, ordbok
Postens nummer:
109243
Posten skapad:
2010-01-20 12:49
Posten ändrad:
2011-07-01 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007