transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The development of toddlers' mathematical activity in preschool

Författare och institution:
Maria Reis (Institutionen för pedagogik och didaktik); Jonas Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Torgny Ottosson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Paper presented at EARLI 2009, Amsterdam,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
learning, mathematics, toddler
Postens nummer:
109195
Posten skapad:
2010-01-20 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007