transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of chest tomosynthesis for the detection of pulmonary nodules: effect of clinical experience and comparison with chest radiography

Författare och institution:
Sara Zachrisson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Jenny Vikgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Angelica Svalkvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Åse (Allansdotter) Johnsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Marianne Boijsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Agneta Flinck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Susanne Kheddache (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
SPIE Medical Imaging 2009, 7-12 February 2009, Orlando, Florida, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
109152
Posten skapad:
2010-01-20 08:29
Posten ändrad:
2016-05-04 19:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007