transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The origins of brown adipose tissue.

Författare och institution:
Sven Enerbäck (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 360 ( 19 ) s. 2021-3
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adipocytes, Brown, cytology, metabolism, Adipocytes, White, metabolism, Adipose Tissue, Brown, cytology, Animals, Cell Differentiation, Cell Line, Mice, Myogenic Regulatory Factor 5, genetics, metabolism
Postens nummer:
109141
Posten skapad:
2010-01-20 01:11
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007