transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filosofilexikonet

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Arne Grøn (-); Niels Christian Stefansen (-); Jørgen Husted (-); Poul Lübcke (-); Stig Alstrup Rasmussen (-); Peter Sandøe (-)
Antal sidor:
606 s.
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Forum
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
history of philosophy, philosophy
Postens nummer:
109120
Posten skapad:
2010-01-19 22:32
Posten ändrad:
2011-07-04 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007