transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtida lärares kompetens

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Krop og læring – at lære med kroppen, University College Sjælland, Vordingborg, Danmark den 19 maj 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
teachers, teacher education, teachers’ knowledge, brain research, lived body, politics
Postens nummer:
109116
Posten skapad:
2010-01-19 22:17
Posten ändrad:
2010-01-21 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007