transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ontologiskt perspektiv på erfarenhetsbaserad kunskap

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Erfarenhetsbaserad kunskap – vad är det och hur värderar vi den? Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm den 15 september 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
vårdvetenskap, fenomenologi, levd kropp
Postens nummer:
109112
Posten skapad:
2010-01-19 21:43
Posten ändrad:
2010-01-21 21:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007