transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det är skillnad på lätta mysterieberättelser och faktatexter

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Læsepedagogen, ( 5 ) s. 10-15
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, reading comprehension
Postens nummer:
109095
Posten skapad:
2010-01-19 20:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007