transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Det är lättare att komma ihåg om man tar det del för del.”

Texter och textsamtal i grundskolan och gymnasiesärskolan.

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Svensklärarens årsskrift, s. 39-54
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, reading comprehension
Postens nummer:
109092
Posten skapad:
2010-01-19 20:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007