transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utveckling och validering av verktyg och arbetssätt för hållbara produktionssystem inom vård och omsorg

Författare och institution:
Caroline Jarebrant (Institutionen för arbetsvetenskap); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nordisk FoU-nätverk inom Vård och Omsorg. NOVO,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En väl etablerad metod inom Lean Production är värdeflödesanalysen (VFA) som är ett proaktivt processverktyg baserat på delaktighet. Verktyget visualiserar flöden och slöserier. Nuläget visualiseras, problem identifieras och genom förslag till förbättringar skisseras ett framtida bättre och mer effektivt läge, där tid i icke-värdeskapande arbete minimeras i omfattning. Våra tidigare studier tyder på att värdeskapande arbete innebär mer riskfyllda exponeringar än ickevärdeskapande arbete. Mot denna bakgrund har vi påbörjat utveckling av en evidensbaserad belastningsergonomisk tilläggsmodul ERGONOVA (Ergonomisk Värdeflödesanalys). Nästa steg är att även utveckla denna tilläggsmodul för användning inom vård- och omsorgssektorn där lean-principerna håller på att introduceras. Verktyget ska utvecklas till ett fungerande förändringsverktyg innehållande såväl belastningsergonomiska som psykosociala dimensioner i syfte att underlätta en balansering mellan värdeflödesbaserade effektiviseringar och arbetsmiljöinsatser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
proaktiv, Lean Production, värdeflödesanalys, vård, produktionsergonomi
Postens nummer:
109061
Posten skapad:
2010-01-19 17:08
Posten ändrad:
2014-11-26 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007