transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dose-response effects on global hepatic gene expression in rainbow trout exposed to diclofenac

Författare och institution:
Filip Cuklev (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Erik Kristiansson (Zoologiska institutionen); Jerker Fick (-); Noomi Asker (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Lars Förlin (Zoologiska institutionen); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
SETAC Europe 19th Annual Meeting Abstract Book, Göteborg 31 May - 4 June, 2009, s. 154
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
109048
Posten skapad:
2010-01-19 16:19
Posten ändrad:
2013-11-22 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007