transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pain analysis--basis for management of long-term pain

Författare och institution:
Clas Mannheimer (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 4 ) s. 194-6
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Chronic Disease, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Humans, Pain/*diagnosis/drug therapy/therapy, Pain Measurement, Risk Factors, Somatoform Disorders/diagnosis/etiology
Postens nummer:
108988
Posten skapad:
2010-01-19 15:02
Posten ändrad:
2012-07-10 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007