transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng

Författare och institution:
Eja Pedersen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapport från Arbets- och miljömedicin, ISSN 1650-4321; nr 120
ISBN:
978-91-7876-119-7
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
108983
Posten skapad:
2010-01-19 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007