transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bengt Lidner och det främmande: Det försvunna kulturmötet i Lidners opera Milot Och Eloisa

Författare och institution:
Christina Svensson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Poetens monopolium: Bengt Lidner 250 år (1757/1759-2007/2009), s. 261-278
ISBN:
978 91 7247 224 2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
ellerströms förlag
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Lidners opera comique Milot och Eloisa utspelar sig i Batavia, dvs. Jakarta. På 1700-talet var detta en holländsk koloni. I artikeln analyseras kulturmötet med hjälp av bl.a. Homi Bhabhas teorier. En tyngdpunkt i analysen är också diskussionen av operans stoff, Inkle och Yariko, samt stoffets förvandlingar i ett genre- kulturmötes- och genusperspektiv
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Opera comique, stoff, kulturmöte, genus, slaveri
Ytterligare information:
Artikel är publicerad med anledning av ett symposium om Bengt Lidner
Postens nummer:
108963
Posten skapad:
2010-01-19 14:00
Posten ändrad:
2010-01-19 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007