transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of feedback in Swedish human service organizations

Författare och institution:
Anders Pousette (Psykologiska institutionen); Christian Jacobsson (Psykologiska institutionen); Ingela Thylefors (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Community, Work and Family, 6 ( 3 ) s. 245-267
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
108942
Posten skapad:
2010-01-19 13:24
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007