transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Susceptibility genes in conformational diseases

Författare och institution:
Malin von Otter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
ISBN:
978-91-628-7936-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-11-27
Tidpunkt för examination:
09.00
Lokal:
Hörsal Kammaren, SU/Sahlgrenska, Göteborg
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Conformational diseases are characterized by protein misfolding and aggregation in the affected tissue. The aim of this thesis was to find genetic support for mechanisms in common for three prevalent ...
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Conformational disease, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Cataract Protein aggregation, Cellular transport, Oxidative stress, Susceptibility, genes, SNP, Haplotype
Postens nummer:
108939
Posten skapad:
2010-01-19 13:21
Posten ändrad:
2010-01-20 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007