transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan stat och klass : korporatismen som klasskampens reformistiska institutionalisering

Författare och institution:
Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, ( 98-99 ) s. 1-14
ISSN:
0345-0333
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
108862
Posten skapad:
2010-01-19 10:47
Posten ändrad:
2011-08-24 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007