transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skapa ett oberoende institut för den rörliga bilden

Författare och institution:
Göran du Reés (Filmhögskolan)
Publicerad i:
Tagning eller Tystnad, Teaterförbundets guide till filmpolitiken, redaktör: Gunnar Furumo, s. 83-86
ISBN:
978-91-633-5344-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Teaterförbundet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
film, filmpolitik, rörlig bild, bild, filmhögskolan
Postens nummer:
108808
Posten skapad:
2010-01-19 09:05
Posten ändrad:
2010-04-27 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007