transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Declining cardiovascular mortality and increasing obesity: a paradox

Författare och institution:
Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Cmaj, 181 ( 3-4 ) s. 127-8
ISSN:
1488-2329
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Age Factors, Canada/epidemiology, Causality, Coronary Artery Disease/*mortality, Data Interpretation, Statistical, Diabetes Mellitus/epidemiology, Health Surveys, Humans, Hypertension/epidemiology, Obesity/*epidemiology, Risk Factors, Sex Factors, Socioeconomic Factors
Postens nummer:
108798
Posten skapad:
2010-01-19 08:52
Posten ändrad:
2012-07-09 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007