transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogical significations in school-buildings

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nordiska Föreningen för Pedagogisk Forskning, 11–13 mars 2004, Reykjavik, Island,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
architecture, education, school-buildings, phenomenology, life-world
Postens nummer:
108765
Posten skapad:
2010-01-18 22:16
Posten ändrad:
2010-01-21 21:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007