transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Educational Philosophy and Theory, vol. 38, no 2

Redaktör(er):
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Antal sidor:
s. 107–248
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Blackwell Publishing
Förlagsort:
Oxford, UK
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
philosophy of education, history of educational research, theory of educational science, teaching, mimesis, deconstruction, death, Bildung
Postens nummer:
108760
Posten skapad:
2010-01-18 21:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007