transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erken Cocukluk Döneminde Kûlûrû Farkhhlar Multetnik Toplumnda Okuel Egitim

Författare och institution:
Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Elestrirel. Politik egtim dergisi pedagoji, 6 ( 1 )
ISSN:
1308-7703
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
108524
Posten skapad:
2010-01-18 14:23
Posten ändrad:
2010-01-18 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007