transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Knowledge and attitudes toward seeking medical care for AMI-symptoms

Författare och institution:
C. Henriksson (-); M. Larsson (-); J. Arnetz (-); M. Berglin-Jarlov (-); Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); J. E. Karlsson (-); L. Svensson (-); M. Thuresson (-); C. Zedigh (-); L. Wernroth (-); B. Lindahl (-)
Publicerad i:
International Journal of Cardiology, 147 ( 2 ) s. 224–227
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Time is crucial when an acute myocardial infarction (AMI) occurs, but patients often wait before seeking medical care. AIM: To investigate and compare patients' and relatives' knowledge of AMI, attitudes toward seeking medical care, and intended behaviour if AMI-symptoms occur. METHODS: The present study was a descriptive, multicentre study. Participants were AMI-patients
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
108493
Posten skapad:
2010-01-18 13:44
Posten ändrad:
2012-07-09 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007