transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Le vocabulaire de Molière dans les comédies en alexandrins

Författare och institution:
Britt-Marie Kylander (Institutionen för romanska språk)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Romanica Gothoburgensia / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0080-3863
ISBN:
91-7346-286
Antal sidor:
321
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1995
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
French classicism, Molière, vocabulary, style, quantitative linguistics, qualitative linguistics, text sementation, frequency, distribution, grammatical category, text profile, Dom Garcie de Navarre
Postens nummer:
108486
Posten skapad:
2010-01-18 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007