transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Government Structures and HIV/AIDS – A Comparative Study

Författare och institution:
Martin Sjöstedt (Statsvetenskapliga institutionen); Anna Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
International Studies Association Annual Meeting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
108459
Posten skapad:
2010-01-18 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007