transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An adaptive finite element method for second order plate theory

Författare och institution:
Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); David Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Mats G. Larson (-)
Publicerad i:
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 81 ( 5 ) s. 584-603
ISSN:
0029-5981
E-ISSN:
1097-0207
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present a discontinuous finite element method for the Kirchhoff plate model with membrane stresses. The method is based on P2-approximations on simplices for the out-of-plane deformations, using C0-continuous approximations. We derive a posteriori error estimates for linear functionals of the error and give some numerical examples.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik ->
Fastkroppsmekanik
Nyckelord:
Kirchhoff plate, adaptivity, second-order theory
Postens nummer:
108401
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2010-01-18 12:31
Posten ändrad:
2016-08-15 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007