transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"De unghas tanckar"

Samisk poetisk glöd

Författare och institution:
Rikard Ericsson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, ( 2008-07-26 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Olof Sirma, Samisk litteratur, Johannes Schefferus, Lapponia, Henry Wadsworth Longfellow
Ytterligare information:
Essä om den samiske prästen Olof Sirmas betydelse för den europeiska litteraturhistorien.
Postens nummer:
108364
Posten skapad:
2010-01-18 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007