transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hermann Kant und Lothar Reher zum "Kaffee bei Familie A, B, C, D, E, F, G". Schweden-Bilder aus DDR-Sicht

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Band 3: Entwicklungen, Kontexte, Grenzgänge. Hrsg. von Michael Grote und Beatrice Sandberg. München: iudicium, 2009., s. 173-187
ISSN:
978-3-89129-951-7
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
108361
Posten skapad:
2010-01-18 11:49
Posten ändrad:
2010-02-24 10:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007