transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of titanium surface topography

Författare och institution:
Ann Wennerberg (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Research, 20 ( suppl 4 ) s. 172-184
ISSN:
1600-0501
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
108314
Posten skapad:
2010-01-18 11:15
Posten ändrad:
2012-07-06 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007