transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structural influence from calcium phosphate coatings and its possible effect on enhanced bone integration

Författare och institution:
Ann Wennerberg (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Acta odontologica Scandinavica, 67 ( 6 ) s. 333-340
ISSN:
0001-6357
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
108285
Posten skapad:
2010-01-18 10:51
Posten ändrad:
2012-07-06 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007