transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of two methods of voice activity detection in field studies

Författare och institution:
Fredric Lindström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Keni Ren (-); Haibo Li (-); Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52 ( December ) s. 1658-1663
ISSN:
1092-4388
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
voice assessment, voice accumulation, voice dosimetry
Postens nummer:
108266
Posten skapad:
2010-01-18 10:37
Posten ändrad:
2012-07-06 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007