transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HIV Infected Thais Need Help to Adjust to a Life in the Society

Författare och institution:
Emma Hultqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Therese Mårtensson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Vin Samnang (-); Rune Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care, 8 ( 5 ) s. 277-8
ISSN:
1545-1097
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
108259
Posten skapad:
2010-01-18 10:28
Posten ändrad:
2012-07-06 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007