transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Utbildningar i att skriva vetenskaplig text på engelska vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola'

Författare och institution:
Rhonwen Bowen (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Vetenskapsengelska - med svensk kvalitet? , s. 53-61
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Academic English
Postens nummer:
108240
Posten skapad:
2010-01-18 09:23
Posten ändrad:
2010-01-18 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007