transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevens erfarenhetsvärld i slöjden – med exempel från videoinspelningar

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Paper, Slöjdbiennalen, augusti 1996, Linköping,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
108175
Posten skapad:
2010-01-17 18:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007