transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Videoanalys och videodokumentation av slöjdaktiviteter

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Bidrag, NFPF:s förkonferens om klassrumsforskning, mars 1999, Köpenhamn, Danmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
108169
Posten skapad:
2010-01-17 18:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007