transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Delprojekt 2 & 3

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Publicerad i:
Bidrag presenterat vid Komolärs forskarsymposium, december 2008, Stockholms universitet. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
108158
Posten skapad:
2010-01-17 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007