transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden?

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Skolforums kongress, oktober 2003, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vad och hur gör och lär elever i slöjdverksamhet? När elever omvandlar ett material till en produkt använder de både fysiska och mentala redskap. Forskningsresultat från slöjdens praktik belyses utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
108157
Posten skapad:
2010-01-17 17:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007